Çobanın Arkadaşları – İyilik Yapmak

Çobanın Arkadaşları – İyilik Yapmak

Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda ilkenin birinde yaşlı bir adam ve oğlu yaşarmış. Delikanlı çobanlık yapar, geçinir giderlermiş.

Genç çoban bir gün koyunlarını göl kıyısında otlatırken, bir taraftan da gölde balık tutuyormuş. Oltasına büyük bir balık gelmiş. Tam onu sudan çıkartırken, balık birden dile gelmiş:

 • “Genç adam, beni sudan çıkarma. Sana zor bir gününde yardımcı olurum” demiş.

Genç Çoban:

 • “Peki zor günümde seni nasıl bulacağım?” demiş.

Balık:

 • “Şu yüzgeçleri al. Başın sıkışığında göl kıyısına gelip, yüzgeçleri birbirine sürtersen, ben seni gelir bulurum.” demiş.

Çoban, yüzgeçleri alıp balığı göle bırakmış. Akşam eve dönerken, ormanda iki ağacın arasına sıkışmış boynuzlu bir geyiğe rastlamış. Geyiği avlamak üzereyken, geyik de dile gelip:

 • “Genç adam, beni avlama, zorda kaldığın bir zaman sana yardımcı olurum” demiş.

Genç Çoban:

“Peki zor günümde seni nasıl bulacağım” demiş.

Geyik:

 • “Al şu boynuzları ormanın içine gelip bunları birbirine sürtersen, senin yardımına gelirim” demiş.

Çoban, geyiği sıkıştığı yerden kurtarıp, boynuzundan iki parça almış ve yoluna devam etmiş. Yolu bir düzlüğe çıkınca, karşısına birden bir tilki çıkmış. Tilki ağlamaklı bir sesle:

 • “Delikanlı, beni, azgın köpeklerden kurtar!” diye yalvarmış.

Çobanda tilkiyi saklamış. Köpekler geçip gidince tilki:

 • ”Bu iyiliğine karşılık kuyruğumdan iki kıl kopar. Başın dara girdiğinde birbirine sürtersen, sana yardımım dokunur” demiş.

Genç çoban az mı dolaşmış, çok mu dolaşmış bilinmiyor. Birden karşısına çok görkemli bir saray çıkmış. Bu saray o yörenin kralının sarayıymış. Sarayın güzelliğini seyrederken, bir köylü gelmiş yanına ve şöyle demiş:

“Delikanlı, bu evde kral ve biricik kızı olan prenses oturur. Prensesin güzelliği dillere destandır. Prenses güzeldir ama bir o kadar da gururludur. Şimdiye kadar kendisiyle evlenmek isteyen oldu. Prenses ise bir şart koşuyor onlara: ‘Saklanın, bulursam zindana attırırım, bulamazsam evlenirim’ diyor. Hepsini de bulup zindana attırıyormuş. Sakın sen bulaşma!”

Genç çoban bunu öğrenince:

 • “Sen hiç merak etme” demiş köylüye.

Sonra da saraya yüksek sesle seslenmiş:

 • “Ey saray halkı ben prensesle evlenmek istiyorum” diye bağırmış.

Bunu duyan kral, kızı olan prensese seslenerek:

 • “Kızım, şu delikanlıya cevap ver” demiş.

Prenses de sarayın balkonundan genç çobana seslenmiş:

 • “Delikanlı git saklan; bulursam zindana attırırım, bulamazsam evlenirim! Üç hakkın var.” demiş.

Genç Çoban gölün kıyısına gidip yüzgeçleri birbirine sürtmüş. Balık çıkıp nasıl yardımcı olabileceğini sormuş çobana. Çoban olanları anlatınca da, alıp gölün en derin yerine götürmüş onu. Ancak prenses, sarayın en yüksek kulesinden çobanı görmüş ve:

 • “Seni gördüm! Tekrar saklan” demiş.

Çoban bu sefer geyikten yardım almak için ormanın derinliklerine doğru gitmiş. Geyiğin boynuzlarını birbirine sürtmüş. Geyik gelmiş. Çoban olanı biteni bir de geyiğe anlatmış. Geyik de çobanı ormanın en sık ağaçlıklı yerine saklamış. Fakat prenses yine bulmuş ve:

 • “Bir şansın kaldı, iyi kullan” demiş.

Çoban da bu kez tilki bulunduğu yere gitmiş. Tilkinin tüylerini birbirine sürtmüş. Tilki gelince çoban ona da derdini anlatmış. Tilki biraz düşündükten sonra şehre gidip, rengarenk kürkler almış. Çobanı bu kürklerin içine koymuş, sonra da bir bohça yapıp kralın sarayına gitmiş.

Tilki:

 • “Kürkçü geldi, şahane kürklerim var!” diye başlamış bağırmaya.

Prenses tilkiyi saraya davet etmiş. Tilki bohçayı açıp, kürkleri kıza gösterirken çoban bohçadan çıkıp kızın arkasına saklanmış.

Bunu fark eden kral, kızına:

“Kızım, delikanlıyı bulamadın mı?” diye sormuş.

“Bulamadım babacığım” demiş prenses.

Bu cevap üzerine delikanlı saklandığı yerden çıkmış. İş tatlıya bağlanmış.

Prenses ve çoban, kırk gün kırk gece süren bir düğünle evlenmişler ve çok mutlu olmuşlar.

İyilik yapan iyilik bulur ve iyilik yapmak mutluluk getirir çocuklar.

Çobanın Arkadaşları masalımız burada bitti. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere…

Yazar: masal-oku.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir