İki Nur Sahibi Hz. Osman

İki Nur Sahibi Hz. Osman Hz. Osman, edep ve haya örneği… İki nurun sahibi… Hicretten 47 yıl önce, miladi 576 yılmda Mekke’de dünyaya yeldi. Babası Affan b. Ebu’l-As, Kureyş kabilesinin en önemli kollarından biri olan Beni Ümeyye oğullarının ileri gelenlerindendi. Annesi ise Erva b. Kureyz’di. Babası gibi ticaretle uğraşan Hz. Osman (r.a) bu sayede genç […]