3 Adam ve Şükür Etmek

Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)’ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in şöyle buyurduğu nakledilmektedir: -“İsrâiloğulları arasında, biri ala tenli (abraş), biri kel, biri de kör, üç kişi vardı. Allah Teâlâ onları denemek istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek, ala tenliye gelerek: -‘En çok istediğin şey nedir?’ dedi. Ala […]